Opmerkingen

Behorende bij de stamboom van de fam. Poortman

  1. Jurriaan Nicolaas Poortman. Het geboorte jaar is niet precies vast te stellen, daarom is het met omstreeks 1580 aangegeven. Jurriaan Nicolaas poortman was in 1623 een man in zijn beste jaren, dus 40 – 45 jaar oud, zoodat men zijn geboortejaar gevoeglijk als juist aanduiden mag. Echter is zijn sterfjaar niet meer vast te stellen. Hij heeft slechts een zoon gehad, want in de oude papieren wordt van meerdere kinderen niets verteld. Evenzoo is de naam van zijn echtgenoote nergens te vinden. De geboortedata vóór het jaar 1718 (pas vanaf dit jaar dateren de Luthersche kerkboeken) zijn of uit de acten overgenomen, of, daar in de kerkboeken de leeftijd van de gestorvenen aangegeven was, liet zich het geboortejaar uitrekenen.
  2. Arnoldus Poortman, geboren in het jaar 1620, gestorven in 1690, had nog meer kinderen, toch worden hun namen niet genoemd, ook hoort men in de erfenisverdeeling van het jaar 1714 niets van hen. Zij zijn blijkbaar vroeg gestorven.

        Karl Arnoldus Poortman werd niet op 7 Juli, maar volgens het kerkboek op 7 Juni geboren.